Bông Tai Peridot

Hoa tai đá Peridot cao cấp bạc 925
Hoa tai đá Peridot cao cấp bạc 925
Hoa tai đá Peridot cao cấp bạc 925
Hoa tai đá Peridot cao cấp bạc 925
Hoa tai đá Peridot cao cấp bạc 925
Hoa tai đá Peridot cao cấp bạc 925
Hoa tai đá Peridot bạc 925 cao cấp
Hoa tai đá Peridot cao cấp bạc 925
Hoa tai đá Peridot bạc 925 cao cấp
Hoa tai đá Peridot cao cấp bạc 925
x