Trang Sức Ngọc Bích Cao Cấp - Sang Trọng - Tự Nhiên | HADOSA

Nhẫn Ngọc Bích Canada 4*6mm
Bông tai Ngọc Bích Canada 7*9mm Bạc 925
Bông tai Ngọc Bích Canada 5mm bạc 925
Bông tai Ngọc Bích Canada 04*06mm bạc 925
Lắc tay Ngọc Bích Canada 8*10mm bạc 925
Mặt Ngọc Bích cao cấp chạm Rồng 43mm
Mặt Ngọc Bích Phật Thích Ca cao cấp 42*56*10mm
Mặt Ngọc Bích Chúa Jesus cao cấp
Mặt Ngọc Bích Di Lặc cao cấp 30*43*11
Vòng cuốn tay Ngọc Bích 6mm chuẩn 5A
Messenger