Trang Sức Ngọc Bích Cao Cấp - Sang Trọng - Tự Nhiên | HADOSA

Vòng cuốn tay Ngọc Bích 6mm chuẩn 5A
Vòng cuốn tay Ngọc Bích 4mm chuẩn 5A
Nhẫn Ngọc bích 12x16mm bạc 925
- 27%
Mặt Vô Sự Bài Ngọc Bích 20*26mm cao cấp
- 28%
Mặt Vô Sự Bài Ngọc Bích 18*31mm cao cấp
- 24%
Mặt Ngọc Bích chữ nhật 11*15mm cao cấp
- 24%
Mặt Ngọc Bích chữ nhật 12*15mm cao cấp
Lu thống Ngọc Bích chuẩn 6A 12x18mm
- 20%
Nhẫn Ngọc Bích Canada 8x16mm

Nhẫn Ngọc Bích Canada 8x16mm

1.260.000₫ 1.580.000₫

- 20%
Mặt dây chuyền Ngọc bích 8x14mm bạc 925
- 25%
Mặt dây chuyền Ngọc bích 8x10mm bạc 925