NGỌC BÍCH

Ngọc Bích Canada cao cấp 8mm chuẩn 6A
- 8%
Vòng tay ngọc bích 12mm chuẩn 6A mix Tỳ Hưu bạc mạ vàng
Vòng tay Ngọc Bích 12mm chuẩn 6A
Vòng tay Ngọc Bích 12mm chuẩn 6A
Vòng Ngọc Bích Canada 10mm chuẩn (5A+)
Nhẫn Ngọc Bích Canada (12*16mm) bạc 925
Nhẫn Ngọc Bích Canada (4*6mm) bạc 925
Nhẫn Ngọc Bích Canada (8*10mm) bạc 925
Nhẫn Ngọc Bích Canada (9*11mm) bạc 925
x