Thạch Anh Tóc Nâu

- 17%
Vòng kiềng tóc đồng 5A ni 57

Vòng kiềng tóc đồng 5A ni 57

29.990.000₫ 35.990.000₫

Vòng thạch anh tóc đồng 10mm chuẩn 4A(+)
Vòng Thạch Anh tóc đồng 10mm cao cấp chuẩn 6A(-)
Vòng Thạch Anh tóc đồng 11mm cao cấp chuẩn 6A(-)
Thạch anh hạt đốt tóc đồng 12*16mm 6A(-)
Vòng Thạch Anh tóc đồng 13mm cao cấp chuẩn 6A(-)
Thạch Anh hạt đốt tóc đồng 14x18mm 6A(-)
Thạch Anh tóc nâu 16 ly chuẩn 6A cao cấp
x