HỔ PHÁCH

Vòng Hổ Phách mix charm bạc 925 (Thổ, Kim)
Vòng Hổ Phách Baltic vàng sáp ong mix bạc
Vòng cổ Hổ Phách Baltic cao cấp Haodsa
Đồng điếu Hổ phách Baltic 40mm
Hổ Phách Baltic cognac vàng đậm 10mm
Vòng Hổ Phách Baltic vàng đậm 8mm
Vòng Hổ Phách Baltic vàng đậm 8mm
Vòng Hổ Phách Baltic Huyết đỏ 14mm
x