Ngọc Serpentine: Biểu Tượng Bình An - Giá Tốt Tại HADOSA

- 25%
Vòng ngọc Serpentine 10mm

Vòng ngọc Serpentine 10mm

960.000₫ 1.280.000₫

- 20%
Vòng tay ngọc Serpentine 12mm

Vòng tay ngọc Serpentine 12mm

1.280.000₫ 1.600.000₫

- 20%
Vòng ngọc Serpentine 14mm

Vòng ngọc Serpentine 14mm

1.880.000₫ 2.350.000₫

Messenger