Mặt dây chuyền Ruby

Mặt dây chuyền tỳ hưu đính đá Ruby đỏ 07mm
Mặt Hồ Ly Chúa Ruby hồng tự nhiên
Mặt Hồ Ly Chúa Ruby hồng tự nhiên
Mặt Hồ Ly Chúa Ruby hồng tự nhiên
Mặt Hồ Ly Chúa Ruby hồng tự nhiên
Phật Di Lặc 20-23mm Ruby Nam Phi
Tỳ Hưu Ruby đỏ hồng Hadosa
Tỳ Hưu Ruby đỏ hồng Hadosa
Mặt Giesu ruby hồng vừa, đều, đẹp
Mặt Hồ Ly Ruby hồng tươi sáng
Mặt tỳ Hưu Ruby hồng tươi 14*10*7mm cao cấp
Tỳ Hưu Ruby

Tỳ Hưu Ruby

1.450.000₫

x