Dây Chuyền Ngọc Trai: Trang Sức Sang Trọng, Cao Cấp HADOSA

- 20%
Vòng cổ Ngọc Trai cao cấp 4mm

Vòng cổ Ngọc Trai cao cấp 4mm

2.290.000₫ 2.870.000₫

- 13%
Vòng cổ Ngọc trai trắng 7mm

Vòng cổ Ngọc trai trắng 7mm

3.250.000₫ 3.740.000₫

- 13%
Vòng cổ Ngọc trai trắng 8mm chuẩn 4A
- 13%
Vòng cổ Ngọc trai 8-9mm

Vòng cổ Ngọc trai 8-9mm

3.750.000₫ 4.310.000₫

- 12%
Vòng Ngọc Trai trắng kem 9mm 60cm 4A

Vòng Ngọc Trai trắng kem 9mm 60cm 4A

5.250.000₫ 5.970.000₫

- 21%
Vòng Ngọc Trai trắng kem 9mm 50cm 4A

Vòng Ngọc Trai trắng kem 9mm 50cm 4A

4.700.000₫ 5.970.000₫

- 7%
Ngọc trai 11-12mm trắng chuẩn 4A

Ngọc trai 11-12mm trắng chuẩn 4A

8.180.000₫ 8.800.000₫

Messenger