Dây Chuyền Ngọc Trai: Trang Sức Sang Trọng, Cao Cấp HADOSA

- 13%
Vòng cổ Ngọc trai trắng 6mm

Vòng cổ Ngọc trai trắng 6mm

2.550.000₫ 2.930.000₫

- 13%
Vòng cổ Ngọc Trai trắng nước ngọt 7mm
- 13%
Vòng cổ Ngọc trai trắng 8mm chuẩn 4A
- 12%
Vòng cổ Ngọc trai 9mm ánh vàng 4A

Vòng cổ Ngọc trai 9mm ánh vàng 4A

4.150.000₫ 4.690.000₫

- 11%
Vòng cổ Ngọc Trai trắng 9mm

Vòng cổ Ngọc Trai trắng 9mm

4.150.000₫ 4.660.000₫

- 11%
Vòng cổ Ngọc Trai ánh hồng nước ngọt 9mm 4A
- 7%
Ngọc trai 11-12mm trắng chuẩn 4A

Ngọc trai 11-12mm trắng chuẩn 4A

8.180.000₫ 8.800.000₫