Bộ Sưu Tập Thạch Anh Tóc Xanh Cao Cấp - Giá Tốt Tại HADOSA

- 25%
Thạch anh tóc xanh 7mm chuẩn 4A

Thạch anh tóc xanh 7mm chuẩn 4A

880.000₫ 1.170.000₫

- 20%
Vòng Thạch anh tóc xanh 7mm chuẩn 5A

Vòng Thạch anh tóc xanh 7mm chuẩn 5A

1.880.000₫ 2.350.000₫

- 13%
Vòng Thạch anh tóc xanh 7mm chuẩn 6A

Vòng Thạch anh tóc xanh 7mm chuẩn 6A

2.580.000₫ 2.970.000₫

- 20%
Vòng đá Thạch anh tóc xanh 8mm chuẩn 4A
- 13%
Vòng tay Thạch anh Tóc xanh 8mm 5A

Vòng tay Thạch anh Tóc xanh 8mm 5A

2.680.000₫ 3.080.000₫

- 13%
Vòng tay Thạch anh Tóc xanh 08mm 6A

Vòng tay Thạch anh Tóc xanh 08mm 6A

3.150.000₫ 3.620.000₫

- 20%
Thạch anh Tóc xanh 9mm cao cấp chuẩn 4A
- 13%
Vòng Thạch anh Tóc xanh 9mm 6A

Vòng Thạch anh Tóc xanh 9mm 6A

3.750.000₫ 4.310.000₫

- 13%
Vòng Thạch anh Tóc xanh 09mm 5A

Vòng Thạch anh Tóc xanh 09mm 5A

2.950.000₫ 3.390.000₫

- 13%
Vòng đá Thạch anh tóc xanh 10mm chuẩn 4A
- 19%
Vòng đá Thạch anh tóc xanh 10mm chuẩn 4A
- 11%
Vòng đá Thạch anh Tóc xanh hạt trụ 10*14mm chuẩn 5A
Messenger