Đá Tourmaline

Vòng đá Tourmaline - Hồng Lục Bảo 8mm chuẩn 4A
Vòng tourmaline 9x12mm chuẩn 3A
Hồng Lục Bảo - Tourmaline 10 mm
Vòng đá Hồng Lục Bảo 10x14mm chuẩn 3A
Vòng Đá Tourmaline đen 08mm cao cấp
Tourmaline đen 10mm cao cấp
Vòng tay đá Tourmaline đen 12mm cao cấp
Vòng Tourmaline đen 14mm cao cấp
Vòng tay đá Tourmaline đen 16mm cao cấp
Nhẫn nữ đá tourmaline 6*8mm bạc 925
x