Trang Sức Đá Phong Thuỷ

Vòng đá mắt chim Ưng xám 16mm 6A
Vòng đá mắt chim Ưng xám 10mm 6A
Vòng đá Thạch anh tóc xanh 10mm chuẩn 4A
Đồng tiền Aquamarine 23mm
Đồng tiền Aquamarine 22mm
Đồng tiền Aquamarine 18mm
Đồng tiền Aquamarine 18mm
Đồng tiền Aquamarine 17mm
Đồng tiền Aquamarine 17mm
Đồng điếu thạch anh tím 15x6mm 3A
Đồng điếu thạch anh tím 15x6mm 3A
Đồng tiền Thạch anh tóc vàng 21.2-15.4mm 6A
x