Trang Sức Đá Phong Thuỷ

Vòng thạch anh tóc đen 12 ly chuẩn 7A
Vòng thạch anh tóc đen 11mm chuẩn 7A
Vòng thạch anh tóc đen 10mm chuẩn 7A
Chuỗi thạch anh tóc đen 8mm chuẩn 7A
Vòng tay Thạch anh hồng 8mm 3A
Vòng tay Thạch anh hồng 8mm 3A
Mắt Chim ưng đốt 12*16mm 4A
Vòng đá Mắt Chim Ưng hạt trụ 13*18mm chuẩn 5A
x