Đá Garnet

Vòng tay 108 hạt đá Garnet - Ngọc Hồng Lựu 8mm
Vòng Ngọc Hồng Lựu 8*12mm 5A
Vòng Ngọc Hồng Lựu 9*13mm 5A
Vòng Ngọc Hồng Lựu 13mm cao cấp chuẩn 6A
Nhẫn đá Garnet cắt giác bạc 925
Nhẫn đá Garnet bạc 925
Nhẫn đá Garnet cắt giác bạc 925
Bộ mặt dây - hoa tai đá Garnet cao cấp
x