Đá Garnet

Vòng tay 108 hạt đá Garnet - Ngọc Hồng Lựu 8mm
Vòng Ngọc Hồng Lựu 8mm cao cấp chuẩn 6A
Vòng Ngọc Hồng Lựu 8*12mm 5A
Vòng Ngọc Hồng Lựu 9*13mm 5A
Nhẫn đá Garnet cắt giác bạc 925
Nhẫn đá Garnet bạc 925
Nhẫn đá Garnet cắt giác bạc 925
Bộ mặt dây - hoa tai đá Garnet cao cấp
Ngọc Hồng Lựu - Garnet 15mm 2A
Vòng Ngọc Hồng Lựu 13mm cao cấp chuẩn 6A
x