BST Đá Garnet Cao Cấp Chuẩn 6A Mẫu Mã Đa Dạng Tại HADOSA

Vòng tay 108 hạt đá Garnet Ngọc Hồng Lựu 7mm
Vòng ngọc hồng lựu garnet cao cấp chuẩn 5A
Vòng Ngọc Hồng Lựu 8mm cao cấp chuẩn 6A
Vòng Ngọc Hồng Lựu Garnet tím 8mm chuẩn 5A
Vòng Ngọc Hồng Lựu 8*12mm 5A
Vòng Ngọc Hồng Lựu 9*13mm 5A
Vòng ngọc Hồng Lựu tím 10mm cao cấp 5A
Lắc tay đá Garnet bạc 925 cao cấp
Bộ mặt dây - hoa tai đá Garnet cao cấp
Mặt đá Garnet hoa văn bạc 925
Mặt đá Garnet bạc 925
x