Spinel: BST Đá Quý Cao Cấp, Thời Trang, Tự Nhiên 100% HADOSA

Spinel xanh VN oval 4*6
- 7%
Spinel đỏ VN (100% natural) oval 6*7mm 1.8cts
- 9%
Spinel đỏ VN (100% natural) vuông 6mm 1.4cts
- 11%
Spinel xanh VN oval 5*7 1.1cts

Spinel xanh VN oval 5*7 1.1cts

5.910.000₫ 6.640.000₫

- 11%
Spinel xanh VN oval 4*6

Spinel xanh VN oval 4*6

4.700.000₫ 5.280.000₫

- 7%
Spinel xanh VN tròn 7mm 1.7cts

Spinel xanh VN tròn 7mm 1.7cts

9.140.000₫ 9.830.000₫

- 11%
Spinel xanh VN tròn 6mm 0.9ct

Spinel xanh VN tròn 6mm 0.9ct

4.850.000₫ 5.450.000₫

Messenger