VẬT PHẨM PHONG THUỶ

Cây tài lộc Thạch anh vàng 36*20*35cm
Tỳ hưu Bạch Ngọc 20cm
Cây tài lộc thạch anh xanh 35*35cm
Cầu thạch anh vàng trong 5A
Cầu thạch anh hồng vừa 2A
Tỳ hưu ngọc Hoàng Long 16cm
Cây tài lộc 27*18*30
Cầu thạch anh trắng 5A
Cầu Florite 5A

Cầu Florite 5A

6.680.000₫

Cây tài lộc 12*10*15
Cầu Lapis

Cầu Lapis

2.250.000₫

Cây tài lộc Thạch anh tím 36*20*35cm
x