VẬT PHẨM PHONG THUỶ

Cây tài lộc Thạch anh vàng 36*20*35cm
Tỳ hưu Bạch Ngọc 20cm
Cây tài lộc thạch anh xanh 35*35cm
Tỳ hưu ngọc Hoàng Long 16cm
Cây tài lộc 27*18*30
Cầu phong thủy đá Florite 15cm
Cây tài lộc 12*10*15
Cầu phong thủy đá Lapis 8cm
Cây tài lộc Thạch anh tím 36*20*35cm
x