Mặt dây chuyền Sapphire

Tỳ Hưu Sapphire xanh lục cao cấp
Đá Sapphire Tỳ Hưu Cao Cấp Hadosa
- 29%
Đá Sapphire tượng Phật Di Lặc đặc biệt cao cấp Hadosa
x