Vòng Chuỗi Tay Ngọc Trai: BST Trang Sức Đẹp, Tinh Tế HADOSA

Vòng tay Ngọc trai 7mm
Vòng tay Ngọc trai 8mm
- 20%
Vòng tay Ngọc trai trắng 9mm

Vòng tay Ngọc trai trắng 9mm

1.970.000₫ 2.460.000₫

- 20%
Vòng tay Ngọc trai hồng vàng 10mm

Vòng tay Ngọc trai hồng vàng 10mm

1.650.000₫ 2.060.000₫

- 13%
Vòng tay Ngọc Trai trắng 10mm

Vòng tay Ngọc Trai trắng 10mm

2.950.000₫ 3.390.000₫

- 13%
Vòng tay ngọc trai hồng 9mm

Vòng tay ngọc trai hồng 9mm

2.150.000₫ 2.470.000₫