Vòng chuỗi tay ngọc trai: Món trang sức đẹp - tinh tế HADOSA

Vòng tay Ngọc Trai vàng hồng 9mm
Vòng tay Ngọc Trai trắng nước ngọt 7mm
Vòng tay Ngọc trai 7mm
Vòng tay Ngọc trai 8mm
Vòng tay Ngọc trai 8mm
Vòng chuỗi ngọc trai 10mm chuẩn 3A
Vòng tay Ngọc Trai trắng 10mm
x