Mặt dây chuyền cẩm thạch

Mặt Cẩm Thạch túi tiền xanh lí
Mặt Cẩm Thạch túi tiền xanh lí
Mặt nanh Cẩm Thạch 13*28*5
Hồ Ly cẩm thạch Cửu vĩ
Mặt nanh Cẩm Thạch 13*28*5
Lu thống Cẩm Thạch xanh lí
Mặt nanh Cẩm Thạch 13*28*5
Mặt Phật Di Lặc Cẩm Thạch 21*20*6mm
Cẩm thạch Di Lặc xanh lí nhạt
x