Mặt dây chuyền cẩm thạch

Mặt Cẩm Thạch túi tiền xanh lí
Hồ Ly Cẩm Thạch xanh lí trong ôm hoa 9 đuôi
Mặt Cẩm Thạch túi tiền xanh lí
Mặt đồng điếu cẩm thạch 51*5mm
Mặt nanh Cẩm Thạch 13*28*5
Mặt nanh Cẩm Thạch 13*28*5
Mặt nanh Cẩm Thạch 13*28*5
Mặt Phật Di Lặc Cẩm Thạch 21*20*6mm
Mặt Phật Di lạc Cẩm Thạch xanh lí 34*32*6mm
Cẩm thạch Di Lặc xanh 24x25x7mm
x