Đá Obsidian

- 25%
Mặt đá Obsidian Phật Như Lại Đại Nhật (Mùi, Thân) 54mm
- 25%
Mặt đá Obsidian Phật Vân Thù Bồ Tát (Mão) 54mm
- 25%
Mặt đá Obsidian Phật Hư Không Tạng Bồ Tát (Sửu, Dần) 54mm
- 25%
Mặt đá Obsidian Phật Thiên Thủ Thiên Nhãn (Tý) 54mm
- 25%
Trụ đá núi lửa 10cm

Trụ đá núi lửa 10cm

90.000₫ 120.000₫

Messenger