Thạch Anh Tím

Vòng Thạch anh tím bản 13*16 chuẩn 5A
Vòng Thạch anh tím hạt trụ 8*11 chuẩn 5A
Vòng Thạch Anh Tím hạt vuông 9mm chuẩn 6A
Thạch Anh Tím 8mm 5A
Vòng đá Thạch Anh Tím 09mm chuẩn 6A
Thạch Anh Tím 10mm chuẩn 4A
Mặt dây chuyền Thạch anh tím bạc 925
x