Charm bạc 925 mix vòng

Charm chèn giữa bạc 925
Đầu Lân

Đầu Lân

160.000₫

Cách xỏ tròn om mani padme hum
Tỳ hưu lưng xoắn
Mặt treo bạc 925
Đế xỏ bạc kim tiền 8mm
Đế xỏ bạc

Đế xỏ bạc

20.000₫

Cách chèn giữa 8mm
x