Charm bạc 925 mix vòng

Cách xỏ tròn om mani padme hum
Tỳ hưu lưng xoắn
Mặt treo bạc 925
Đế xỏ bạc kim tiền 8mm
Đế xỏ bạc

Đế xỏ bạc

20.000₫

Cách chèn giữa 8mm
x