Đá Lapis Lazuli

Nhẫn đá Lapis bạc 925 cao cấp
Vòng tay đá Lapis 08mm cao cấp chuẩn 6A
Vòng tay đá Lapis 12mm cao cấp chuẩn 6A
x