Dây Chuyền Ngọc Bích Tự Nhiên Chế Tác Tinh Xảo Tại HADOSA

- 13%
Chuỗi 108 hạt Ngọc Bích đỏ Jasper 6mm
- 7%
Chuỗi 108 hạt Ngọc Bích đỏ Jasper 8mm
- 7%
Ngọc Bích Canada 8mm chuẩn 4A

Ngọc Bích Canada 8mm chuẩn 4A

8.990.000₫ 9.670.000₫

Vòng cuốn tay Ngọc Bích 6mm chuẩn 5A
Vòng cuốn tay Ngọc Bích 4mm chuẩn 5A
Messenger