Đá Mắt Hổ Xanh Đen

- 23%
Vòng thạch anh mắt chim ưng 08mm đặc biệt cao cấp 6A
- 19%
Mắt chim ưng 10mm đặc biệt cao cấp 6A
- 17%
Mắt chim ưng 12mm cao cấp chuẩn 6A

Mắt chim ưng 12mm cao cấp chuẩn 6A

1.660.000₫ 1.990.000₫

- 16%
Mắt chim ưng 14mm cao cấp chuẩn 6A

Mắt chim ưng 14mm cao cấp chuẩn 6A

2.160.000₫ 2.560.000₫

- 15%
Vòng đá mắt hổ xanh đen 16mm đặc biệt cao cấp 6A
- 14%
Vòng thạch anh mắt chim ưng 18mm đặc biệt cao cấp 6A
- 22%
Vòng Đá Mắt Hổ Xanh Đen 18 ly chuẩn 5A
Vòng mắt hổ xanh đen lu thống 12*16mm 4A
Vòng đá mắt hổ xanh đen 16 ly chuẩn 5A
Vòng đá Mắt Chim Ưng hạt trụ 12mm chuẩn 5A
Mắt Chim ưng đốt 12*16mm 4A
x