Vòng kiềng

- 9%
Vòng kiềng Ngọc Cẩm Thạch lá hẹ xanh tươi ni 52
- 11%
Vòng kiềng Ngọc Cẩm Thạch đậu lí ni 52
- 13%
Vòng kiềng Ngọc Cẩm Thạch trắng lí phớt xanh ni 54
- 3%
Vòng kiềng Ngọc Cẩm Thạch xanh sơn thủy tươi ni 51
- 18%
Vòng kiềng thạch anh trắng 54mm 4A

Vòng kiềng thạch anh trắng 54mm 4A

2.250.000₫ 2.740.000₫

- 10%
Vòng kiềng thạch anh tím Lavender ni 52mm 4A
Kiềng Thạch anh Dâu Tây đỏ bản oval 54mm 5A
Vòng Băng Ngọc Thủy tảo (xanh vàng) 55mm
Vòng Mã Não Rêu 54mm
Vòng Mã Não Rêu 53mm
Vòng Mã Não Rêu 50mm
x