Vòng kiềng

Vòng Ngọc Cẩm Thạch tím trong bản tròn ni 50
Vòng Ngọc Cẩm Thạch xanh phớt vàng oval ni 50
Vòng Ngọc Cẩm Thạch xanh phớt vàng oval ni 52
Vòng Ngọc Cẩm Thạch sơn thủy bản vuông ni 52
Vòng Ngọc Cẩm Thạch bản oval xanh đậu ni 50
Vòng Ngọc Cẩm Thạch xanh lí ni 52
Vòng kiềng Lapis Lazuli 52mm 2A
Vòng kiềng Lapis Lazuli 56mm 2A
x