Mặt dây chuyền cẩm thạch

Mặt Cẩm Thạch túi tiền xanh lí
Mặt Cẩm Thạch túi tiền xanh lí
Tỳ Hưu Cẩm Thạch xanh vân đậm
Mặt đồng điếu cẩm thạch 23*4mm
Mặt đồng điếu cẩm thạch 23*4mm
Mặt đồng điếu cẩm thạch 51*5mm
Mặt Tỳ Hưu cẩm thạch xanh lý cao cấp 24*15*11
Mặt Tỳ Hưu cẩm thạch xanh lý cao cấp 26*17*12
x