TOPAZ

Nhẫn nữ đá Topaz bạc 925 cao cấp
Nhẫn Topaz bạc 925 size 6 cao cấp Hadosa
Mặt dây chuyền nữ đá Topaz cao cấp bạc 925
Mặt dây chuyền nữ đá Topaz cao cấp bạc 925
Hoa tai đá Topaz bạc 925 cao cấp
Hoa tai đá Topaz bạc 925 cao cấp
Topaz London oval 12*16mm
Vòng đá Topaz xanh 10mm chuẩn 7A cao cấp
Vòng đá Topaz xanh 07mm chuẩn 7A
Vòng đá Topaz xanh hạt đốt 10*12mm 6A cao cấp
Topaz xanh hạt đốt 8*10mm 6A cao cấp
x