TOPAZ

Topaz xanh 8mm 7A cao cấp
Vòng đá Topaz hạt vuông 9mm
Nhẫn nữ đá Topaz bạc 925 cao cấp
Nhẫn Topaz bạc 925 size 6 cao cấp Hadosa
Mặt dây chuyền nữ đá Topaz cao cấp bạc 925
Mặt dây chuyền nữ đá Topaz cao cấp bạc 925
Hoa tai đá Topaz bạc 925 cao cấp
Hoa tai đá Topaz bạc 925 cao cấp
Topaz London oval 12*16mm
Topaz xanh 8mm 7A cao cấp
Vòng đá Topaz xanh 11mm chuẩn 5(A-)
x