TOPAZ

Nhẫn nữ đá Topaz bạc 925 cao cấp size 15
Nhẫn Topaz bạc 925 size 6 cao cấp Hadosa size 23
Mặt dây chuyền nữ đá Topaz cao cấp bạc 925
Mặt dây chuyền nữ đá Topaz cao cấp bạc 925
Mặt dây chuyền nữ đá Topaz cao cấp bạc 925
Mặt dây chuyền đá Topaz vàng chanh bạc 925
Hoa tai đá Topaz bạc 925 cao cấp
Hoa tai đá Topaz bạc 925 cao cấp
Mặt Swiss Topaz tròn 6mm
Swiss Topaz oval 6*8mm
Swiss Topaz tròn 8mm
Topaz London oval 08x10mm
x