Dây chuyền hổ phách

Vòng Hổ Phách vân sữa phớt bơ 108 hạt 8mm
Chuỗi 108 hổ phách huyết đen 10 ly
Vòng cổ Hổ Phách vàng sữa cao cấp
Vòng cổ Hổ Phách Baltic cao cấp Haodsa
Vòng cổ Hổ Phách Baltic cao cấp Haodsa
- 7%
Vòng cổ Hổ Phách vàng sáng Baltic cao cấp
x