Đá Xà Cừ: Trang Sức Đá Phong Thủy Mẫu Mới Nhất Tại HADOSA

- 13%
Tràng 108 hạt đá Xà Cừ 7mm (Thuỷ, Kim)
- 20%
Vòng đá Xà Cừ Labradorite 07mm 6A

Vòng đá Xà Cừ Labradorite 07mm 6A

1.780.000₫ 2.230.000₫

- 20%
Vòng đá Xà cừ 8mm chuẩn 5A cao cấp
- 20%
Vòng đá Xà Cừ Labradorite 08mm 6A

Vòng đá Xà Cừ Labradorite 08mm 6A

1.950.000₫ 2.440.000₫

- 20%
Vòng tay đá Xà Cừ 09mm cao cấp chuẩn 5A
- 13%
Vòng đá Xà cừ 9mm chuẩn 6A cao cấp
- 13%
Vòng tay đá Xà Cừ 10mm cao cấp chuẩn 5A
- 13%
Vòng đá Xà Cừ 10mm chuẩn 6A

Vòng đá Xà Cừ 10mm chuẩn 6A

2.880.000₫ 3.310.000₫

- 13%
Vòng đá Xà Cừ Labradorite 10mm 6A

Vòng đá Xà Cừ Labradorite 10mm 6A

2.760.000₫ 3.170.000₫

- 13%
Vòng đá Xà Cừ 11mm chuẩn 5A

Vòng đá Xà Cừ 11mm chuẩn 5A

2.950.000₫ 3.390.000₫

- 13%
Vòng đá Xà Cừ 11mm chuẩn 6A

Vòng đá Xà Cừ 11mm chuẩn 6A

3.350.000₫ 3.850.000₫

- 13%
Vòng đá Xà Cừ 12mm chuẩn 5A

Vòng đá Xà Cừ 12mm chuẩn 5A

3.450.000₫ 3.970.000₫

Messenger