Đá Xà Cừ

- 21%
Vòng đá Xà cừ 8mm chuẩn 5A cao cấp
- 30%
Vòng tay đá Xà Cừ 09mm cao cấp chuẩn 5A
- 35%
Vòng đá Xà cừ 9mm chuẩn 6A cao cấp
- 15%
Vòng tay đá Xà Cừ 10mm cao cấp chuẩn 5A
- 12%
Vòng đá Xà Cừ 11mm chuẩn 5A

Vòng đá Xà Cừ 11mm chuẩn 5A

2.950.000₫ 3.350.000₫

- 40%
Vòng đá Xà Cừ Labradorite 08mm 6A

Vòng đá Xà Cừ Labradorite 08mm 6A

1.950.000₫ 3.250.000₫

Tràng 108 hạt đá Xà Cừ 7mm (Thuỷ, Kim)
- 27%
Vòng đá Xà Cừ Labradorite 10mm 6A

Vòng đá Xà Cừ Labradorite 10mm 6A

2.760.000₫ 3.790.000₫

Vòng đá Xà Cừ 12mm chuẩn 5A
Vòng đá Xà Cừ 10mm chuẩn 6A
Vòng đá Xà Cừ 12mm chuẩn 6A
x