TRANG SỨC MỸ NGHỆ

Vòng hạt đốt Gỗ Huyết Long
Vòng kiềng Gỗ Huyết Long size 65mm
Vòng Gỗ Nu Huyết Long 10mm
Vòng Gỗ sưa đỏ 14mm
Vòng Gỗ Nu Huyết Long 16mm
x