Đá Kyanite

Vòng đá kyanite 8mm cao cấp chuẩn 5A
Vòng đá kyanite 15mm cao cấp chuẩn 4a
Vòng đá Kyanite bản oval 15mm chuẩn 4A Hadosa
Mặt Kyanite hình chữ nhật chuẩn 4A
Vòng tay Kyanite tự nhiên 10mm 5A
Vòng tay Kyanite tự nhiên 7mm 5A
Vòng tay Kyanite tự nhiên 10mm 5A
x