Vòng Đá Kyanite Thiên Nhiên, Cao Cấp, Nhiều Mẫu Mới HADOSA

Vòng đá kyanite 8mm cao cấp chuẩn 5A
Vòng đá Kyanite bản oval 15mm chuẩn 4A Hadosa
Vòng tay Kyanite tự nhiên 10mm 5A
Vòng đá Kyanite 11mm chuẩn 5A
Vòng đá Kyanite 13mm chuẩn 5A
x