Vòng Đá Kyanite Thiên Nhiên, Cao Cấp, Nhiều Mẫu Mới HADOSA

- 9%
Vòng đá kyanite 8mm cao cấp chuẩn 5A
- 13%
Vòng đá Kyanite bản oval 15mm chuẩn 4A Hadosa
- 20%
Vòng tay Kyanite tự nhiên 7mm 5A

Vòng tay Kyanite tự nhiên 7mm 5A

1.890.000₫ 2.360.000₫

- 11%
Vòng tay Kyanite tự nhiên 10mm 5A

Vòng tay Kyanite tự nhiên 10mm 5A

4.190.000₫ 4.710.000₫

- 11%
Vòng đá Kyanite 11mm chuẩn 5A

Vòng đá Kyanite 11mm chuẩn 5A

4.950.000₫ 5.560.000₫

- 9%
Vòng đá Kyanite 13mm chuẩn 5A

Vòng đá Kyanite 13mm chuẩn 5A

6.650.000₫ 7.310.000₫

- 14%
Vòng đá kyanite 9mm cao cấp chuẩn 5A
Messenger