Nhẫn peridot

Nhẫn đá Peridot bạc 925 cao cấp
Nhẫn đá Peridot cao cấp bạc 925
Nhẫn đá Peridot cao cấp bạc 925
x