Nhẫn Sapphire

Nhẫn đá Sapphire 4*6mm bạc 925
Nhẫn đá Sapphire 4*6mm bạc 925
Nhẫn đá Sapphire 4*5mm bạc 925
Nhẫn đá Sapphire 3*5mm bạc 925
Nhẫn đá Sapphire 3mm bạc 925
Nhẫn Sapphire 4*5mm bạc 925
Nhẫn Sapphire 3mm bạc 925
x