SAPPHIRE

Tỳ hưu Saphire Thái 20*14mm
Vòng đá Sapphire mài giác cao cấp 12mm chuẩn 5A
Vòng đá Sapphire ánh titan cao cấp 12mm chuẩn 5A
Vòng đá Sapphire ánh titan cao cấp 11mm chuẩn 5A
Vòng đá Sapphire cắt giác cao cấp 9mm chuẩn 5A
Vòng đá Sapphire ánh titan cao cấp 9mm chuẩn 5A
Vòng đá Sapphire ánh titan cao cấp 8mm chuẩn 5A
Vòng đá Sapphire ánh titan cao cấp 7mm chuẩn 5A
Mặt Sapphire sao hình Oval 12x16mm cao cấp Hadosa
Tỳ Hưu Sapphire xanh lục cao cấp
Đá Sapphire Tỳ Hưu Cao Cấp Hadosa
- 29%
Đá Sapphire tượng Phật Di Lặc đặc biệt cao cấp Hadosa
x