SAPPHIRE

Nhẫn Sapphire 3*5mm bạc 925
Nhẫn đá Sapphire 4*6mm bạc 925
Nhẫn đá Sapphire 4*5mm bạc 925
Nhẫn đá Sapphire 3*5mm bạc 925
Nhẫn đá Sapphire 4*6mm bạc 925
Nhẫn đá Sapphire 3mm bạc 925
Nhẫn Sapphire 4*5mm bạc 925
Vòng đá Sapphire ánh titan cao cấp 11mm chuẩn 5A
Vòng đá Sapphire cắt giác cao cấp 9mm chuẩn 5A
Vòng đá Sapphire ánh titan cao cấp 9mm chuẩn 5A
Vòng đá Sapphire ánh titan cao cấp 7mm chuẩn 5A
x