BST Đá SAPPHIRE Tự Nhiên 100% Mới Cập Nhật Giá Tại HADOSA

Mặt đá Sapphire Rồng phong thủy 27x40x12mm cao cấp
Mặt Quan Âm Sapphire 24x37x12mm cao cấp
Mặt đá Sapphire Rồng phong thủy 30x34x11mm cao cấp
Vòng đá Sapphire mài giác 11mm cao cấp
Vòng đá Sapphire mài giác 8mm cao cấp
Vòng đá Sapphire mài giác 9mm cao cấp
- 20%
Hoa mẫu đơn Sapphire cao cấp

Hoa mẫu đơn Sapphire cao cấp

1.890.000₫ 2.360.000₫

- 20%
Hoa mẫu đơn Sapphire cao cấp

Hoa mẫu đơn Sapphire cao cấp

1.890.000₫ 2.360.000₫

- 20%
Hoa mẫu đơn Sapphire cao cấp

Hoa mẫu đơn Sapphire cao cấp

1.190.000₫ 1.490.000₫

- 20%
Hoa mẫu đơn Sapphire cao cấp

Hoa mẫu đơn Sapphire cao cấp

1.190.000₫ 1.490.000₫

- 25%
Nhẫn Sapphire 3*5mm bạc 925

Nhẫn Sapphire 3*5mm bạc 925

830.000₫ 1.110.000₫

- 25%
Nhẫn đá Sapphire 3*5mm bạc 925

Nhẫn đá Sapphire 3*5mm bạc 925

900.000₫ 1.200.000₫