Charm DIY 1

- 25%
Charm treo số 8 bạc 925 cao cấp DIY
- 50%
Charm treo số 4 bạc 925 cao cấp DIY
- 25%
Charm treo số 2  bạc 925 cao cấp DIY
- 25%
Charm treo chữ V

Charm treo chữ V

150.000₫ 200.000₫

- 25%
Charm treo số 0 bạc 925 cao cấp DIY
- 25%
Charm treo chữ Y

Charm treo chữ Y

150.000₫ 200.000₫

- 25%
Charm treo chữ S

Charm treo chữ S

150.000₫ 200.000₫

- 25%
Charm treo chữ W

Charm treo chữ W

150.000₫ 200.000₫

- 25%
Charm treo chữ U

Charm treo chữ U

150.000₫ 200.000₫

- 25%
Charm treo chữ F

Charm treo chữ F

150.000₫ 200.000₫

- 50%
Charm hình bạc 925 cao cấp DIY

Charm hình bạc 925 cao cấp DIY

257.500₫ 515.000₫

- 50%
charm treo

charm treo

140.000₫ 280.000₫

x