Móc Treo Bạc Thái: Phụ kiện trang sức tinh tế độc đáo HADOSA

Móc gài chrome heart 55x25mm
Khoen gài om mani padme hum
Móc gài hình rồng Dài 56x25mm
Móc gài chuỳ kim cang 50x25mm
Khoen móc khoá bạc 30mm
x