Móc Treo Bạc Thái

Móc gài chrome heart 55x25mm
Khoen gài om mani padme hum 27mm
Móc gài hình rồng Dài 56x25mm
Móc gài chuỳ kim cang 50x25mm
x