Mặt dây chuyền

Bộ trang sức Hổ Phách Baltic bạc Thái 925
Cẩm thạch cá chép Rồng 47*20mm
Cẩm thạch Di Lặc xanh đậm
Cẩm thạch Di Lặc xanh đậm
Cẩm thạch Di Lặc xanh lí nhạt
Cẩm thạch Di Lặc xanh lí nhạt
Cẩm thạch hồ ly sơn thủy ôm bông
Cẩm thạch hồ ly sơn thủy ôm bông
Cẩm thạch Phật Bà
Cẩm thạch Phật bà xanh lí nhạt
Cẩm Thạch Phật Tổ
Cẩm Thạch Phật Tổ
x