Mặt trang sức

Vòng ngũ điếu cẩm thạch trắng lý
Lu thống Cẩm Thạch huyết 10*14mm
Mặt trang sức Emerald chữ nhật cao cấp
Spinel xanh VN oval 4*6
Tỳ Hưu Ruby đỏ hồng Hadosa
Tỳ Hưu Ruby đỏ hồng Hadosa
- 95%
Charm treo số 3 bạc 925 cao cấp DIY
- 25%
Charm treo số 8 bạc 925 cao cấp DIY
- 50%
Charm treo số 4 bạc 925 cao cấp DIY
- 25%
Charm treo số 2  bạc 925 cao cấp DIY
- 25%
Charm treo chữ X

Charm treo chữ X

150.000₫ 200.000₫

- 25%
Charm treo chữ V

Charm treo chữ V

150.000₫ 200.000₫

x