Mặt trang sức

Lu thống Thạch anh tóc vàng 09*18mm
Lu thống Thạch anh tóc vàng 09*18mm
Lu thống Thạch anh tóc vàng 09*18mm
Lu thống Cẩm Thạch huyết 10*14mm
Lu thống Thạch anh tóc vàng 09*18mm
Mặt trang sức Emerald chữ nhật cao cấp
Spinel xanh VN oval 4*6
Tỳ Hưu Ruby đỏ hồng Hadosa
Tỳ Hưu Ruby đỏ hồng Hadosa
- 95%
Charm treo số 3 bạc 925 cao cấp DIY
- 25%
Charm treo số 8 bạc 925 cao cấp DIY
x