BST Trang Sức Phong Thủy Cho Người Mệnh Thổ Giá Tốt HADOSA

Mặt dây chuyền mắt hổ cam đỏ 37x22mm chuẩn 6A
Mặt đá thạch anh mắt hổ đỏ 41x27mm chuẩn 6A
Vòng đá Tường Vy Hồng 10mm chuẩn  4A
Vòng đá Tường Vy Hồng 9mm chuẩn  4A
Vòng tay đá Tường Vy Hồng 8mm chuẩn  4A
Mặt dây chuyền mắt hổ vàng 48x30mm chuẩn 6A
- 19%
Vòng Hổ Phách Mật Lạp hạt bắp 9mm
Vòng Hổ Phách Mật Lạp hạt bắp 08mm
Nhẫn đá Garnet 8*10mm bạc 925
Nhẫn Diopside 7*5mm bạc 925
Messenger