Trang sức phong thủy cho người mệnh Thủy | Hadosa.com

Vòng thạch anh tóc đen 12 ly chuẩn 7A
Vòng thạch anh tóc đen 11mm chuẩn 7A
Vòng thạch anh tóc đen 10mm chuẩn 7A
Chuỗi thạch anh tóc đen 8mm chuẩn 7A
Vòng tay Thạch anh hồng 8mm 3A
Mắt Chim ưng đốt 12*16mm 4A
Vòng đá Mắt Chim Ưng hạt trụ 13*18mm chuẩn 5A
Vòng đá Mắt Chim Ưng hạt trụ 12mm chuẩn 5A
Vòng Thạch anh tóc bạch kim 6mm chuẩn 3A
Vòng kiềng thạch anh trắng 51mm
Hồ ly chúa đá Thạch anh trắng Hadosa
x