Vòng chuỗi tay hổ phách

Tràng hạt 108 Hổ Phách cầu vồng 5mm
Tràng hạt 108 Hổ Phách huyết đen 6mm
Vòng Hổ Phách vân sữa phớt bơ 108 hạt 8mm
Vòng Hổ Phách Baltic vàng sáp ong 7*9mm 4A
Vòng Hổ Phách vàng cognac 8mm
Vòng Hổ Phách vàng cognac 8mm
Vòng Hổ Phách Baltic vàng đậm 8mm
x