Vòng Ngọc Bích Cao Cấp, Khí Chất Mang Ý Nghĩa Phong Thủy

Vòng tay lu thống Ngọc Bích dây đỏ may mắn
Tràng 108 hạt Ngọc Bích 6mm (Mộc, Hoả)
Ngọc Bích Canada cao cấp 8mm chuẩn 6A
Ngọc Bích Canada cao cấp 8mm chuẩn 6A
- 8%
Vòng tay ngọc bích 12mm chuẩn 6A mix Tỳ Hưu bạc mạ vàng
Vòng Ngọc Bích Canada 17mm chuẩn 2A
x