Vòng chuỗi tay ngọc bích

Vòng Ngọc Bích cuốn tay 6mm mix charm cẩm thạch
Ngọc Bích Canada cao cấp 8mm chuẩn 6A
Vòng Ngọc Bích Canada 10mm chuẩn (5A+)
Vòng Ngọc Bích Canada 10mm chuẩn (5A+)
- 8%
Vòng tay ngọc bích 12mm chuẩn 6A mix Tỳ Hưu bạc mạ vàng
Vòng tay Ngọc Bích 12mm chuẩn 6A
Vòng tay Ngọc Bích 12mm chuẩn 6A
Vòng tay Ngọc Bích Canada 14mm chuẩn 3A
Ngọc Bích Canada 16mm chuẩn 3A
Vòng Ngọc Bích Canada 17mm chuẩn 2A
x