Dây chuyền

Chuỗi 108 hạt đá Aquamarine 8mm
Chuỗi 108 hạt đá Thạch anh khói 8mm
Chuỗi 108 hạt đá Thạch anh tóc vàng 8mm
Chuỗi 108 hạt Ngọc Bích đỏ Jasper 6mm
Chuỗi 108 hạt Ngọc Bích đỏ Jasper 8mm
Dây bạc đeo cổ nam
Dây bạc nam bạc Thái
x