Nhẫn

Nhẫn cẩm thạch xanh lí
Nhẫn cẩm thạch trắng lí size 18
Nhẫn nữ cẩm thạch trắng lý
Nhẫn cẩm thạch trắng lý
Nhẫn nữ cẩm thạch trắng lý
Nhẫn nữ cẩm thạch trắng lý
Nhẫn nữ cẩm thạch trắng lý
Nhẫn Ngọc trai hạt bầu 8mm bạc 925
Nhẫn Ngọc trai hạt bầu 8mm bạc 925
Nhẫn Ngọc trai hạt bầu 8mm bạc 925
Nhẫn Ngọc trai hạt bầu 8mm bạc 925
Nhẫn Ngọc trai hạt bầu 7mm bạc 925
x