Vòng tay

Cẩm thạch sơn thủy xanh tươi tròn 55mm
Chuỗi thạch anh tóc đen 8mm chuẩn 7A
Chuỗi thạch anh tóc đen 8mm chuẩn 7A
Đá Mắt Hổ đốt bản dẹt 14mm chuẩn 2A
Đào Hoa 10mm 3A

Đào Hoa 10mm 3A

2.690.000₫

Đào Hoa 11mm 3A

Đào Hoa 11mm 3A

2.990.000₫

Hổ Phách Baltic cognac vàng 9mm
Hổ Phách Baltic cognac vàng đậm 10mm
Hổ Phách Baltic cognac vàng đậm 10mm
Hổ Phách Baltic cognac vàng đậm 14mm
x